Bitesize Finance: ทําความเข้าใจกับ Tech Rally ในสหรัฐ เเละวิเคราะห์โอกาสการลงทุนของประเทศไทย

เราได้กล่าวถึงการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว หลังจากสถานการณ์ การระบาดของโรคโควิดได้กระจายไปทั่วโลก ทําให้นักลงทุนและสื่อต่าง ๆ ต้องดิ้นรน เพื่อทําความเข้าใจกับการพุ่งขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วท่ามกลางฉากหลังของเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอ เมื่อเดือนที่แล้ว Fed (ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา) ประกาศว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้อย่างน้อยจนถึงปพ.ศ. 2566 ซึ่งจากการประกาศฉบับนี้เอง จึงเป็นการยืนยันแล้วว่าการระบาดของโรค โควิด 19 ได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นไปของโลกอย่างไร อย่างไรก็ตามผลกระทบต่อ ด้านเทคโนโลยีก็เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ช่วงเวลาหนึงเท่านั้น...

Bitesize Finance: คำถามเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ที่คุณอาจรู้สึกอายเกินกว่าจะถาม

หากคุณต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโลกแห่งอนาคต “สินทรัพย์ดิจิทัลและสกุลเงินดิจิทัล” แต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน หรือควรเริ่มยังไงดีอยู่รึเปล่า? Bitesize จะช่วยตอบคำถามฮอตฮิตที่หลาย ๆ คน อาจสงสัยแต่อายเกินกว่าจะถาม หรือยุ่งเกินไปที่จะถาม ทั้งหมด 10 คำถามด้วยกัน มาเริ่มกันเลย! อะไรคือสินทรัพย์ดิจิทัล? สินทรัพย์ดิจิทัล หมายถึง สิ่งใด ๆ ที่มีอยู่ในข้อมูลเลขฐานสอง...

Page 2 of 4 1 2 3 4

May 29, 2022

DAILY BITES